Wilde Planten Workshop
Koken met Wilde Planten
Eetbare Bloemen
Catering
Wildpluk Hightea
Recepten
Contact
Links

Contact

Voor meer informatie of om je op te geven voor een workshop, kun je contact opnemen met mij.

Leah Groeneweg

Telefoonnummer: 06-14136734
Email: bloemenpad@gmail.com
KvK-nummer 63289334


Algemene voorwaarden Bloemenpad

1. Aansprakelijkheid
1.1 Deelname aan de activiteit of cursus van het Bloemenpad is op eigen risico. Bloemenpad of Leah Groeneweg (hierna te noemen: docent) is niet aansprakelijk voor schade aan goederen of personen tijdens de uitvoering van de activiteit of cursus.
1.2 De docent is niet aansprakelijk voor onjuist gebruik van de planten door de deelnemer. Weet wat je doet, gebruik alleen planten die je kent. Pluk alleen in een schone omgeving. Pluk niet in de buurt van autoverkeer, honden uitlaatplaatsen en plaatsen waar gespoten wordt met bestrijdingsmiddelen.
1.3 Consumptie van de eetbare wilde planten gebeurt op eigen verantwoording. Planten kunnen, evenals andere levensmiddelen, een allergische of overgevoeligheidsreactie veroorzaken. Ook kunnen planten de werking van medicijnen beïnvloeden. Overleg bij twijfel eerst met je huisarts.

2. Betaling
2.1 Genoemde prijzen zijn voor particulieren inclusief 21 % B.T.W. en voor bedrijven exclusief 21 % B.T.W.
2.2 Betaling voor een dienst van Bloemenpad of voor deelname aan cursus of activiteit geschiedt middels een factuur.
2.3 Betaling voor deelname aan een wandeling of excursie geschiedt contant ter plekke.
2.4 Bij niet tijdige betaling behoudt de docent zich het recht voor de gereserveerde plek door te geven aan een ander.
2.5 Betaling vindt plaats door overmaking van het factuurbedrag op rekeningnummer NL32 TRIO 0391 030809 t.n.v. L.A. Groeneweg (Bloemenpad) te Gasselte, onder vermelding van factuurnummer en datum activiteit.

3. Annulering
3.1 Annulering door de deelnemer of opdrachtgever kan alleen schriftelijk of per mail.
3.2 De volgende kosten worden in rekening gebracht:
• Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de cursus, activiteit of opdracht: er worden geen kosten in rekening gebracht.
• Bij annulering tussen 2 en 4 weken voor aanvang van de cursus, opdracht of activiteit: 50 % van het factuurbedrag.
• Bij annulering minder dan 2 weken voor aanvang van de cursus, activiteit of opdracht: 100 % van het factuurbedrag. Er vind geen restitutie plaats.
3.3 De docent behoud zich het recht voor om, in geval van onvoldoende aanmeldingen, de cursus of activiteit te annuleren. Het factuurbedrag wordt dan terug betaald.
3.2 In geval van ziekte van de docent, extreme weersomstandigheden of overmacht wordt naar een alternatieve datum gezocht (bij meerdaagse activiteiten of cursussen) of vind restitutie van het factuurbedrag plaats (bij eendaagse cursussen of activiteiten).